Sociální poradenství - střípky názorů studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy: - LideMeziLidmi.cz | Zdravotně sociální portál
Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Sociální poradenství - střípky názorů studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy:

22. 8. 2017

Oboru Sociální a charitativní práce


Co je pracovní rehabilitace?

Jedná se o souvislou činnost, která je zaměřená na získání a hlavně udržení pevného zaměstnání osob se zdravotním postižením. Je to na základě žádosti, to zabezpečuje Úřad práce. Člověk, který si chce nárokovat pracovní rehabilitaci, musí přinést doklad o tom, že je zdravotně postižený a stupeň invalidity. Stupeň invalidity stanovuje snížení práceschopnosti. Ta se liší například u zrakové nebo sluchové vady, tělesné vady atd. Pracovní rehabilitace obsahuje poradenskou činnost, která je zaměřená na volbu povolání a zaměstnání. Patří tam teoretická a praktická příprava žádosti o zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro zaměstnání osob se zdravotním postižením.

Sociální poradenství - střípky názorů studentů Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy:

Co zahrnuje teoretická a praktická příprava?

Aktivity, které se nabízí účastníkovi pracovní rehabilitace. Zkoumá se, co vlastně by ten člověk mohl dělat. Jsou tam zahrnuté testy volby povolání, informace o studiu, informace o uplatnění, o absolvování řádného studia.

Co ten člověk může dělat po absolvování pracovní rehabilitace.

Příprava k práci

To je oblast, která směřuje k zapracování osob, najít jim vhodné pracovní místo, ve kterém člověk získá dovednosti, znalosti. Příprava trvá nejdéle dva roky a může probíhat u zaměstnavatele, nebo budoucího potencionálního zaměstnavatele, který osobě se zdravotním postižením nabízí pracovní místo. A pak jsou samozřejmě různé rekvalifikační kurzy.

Co úřad práce účastníkovi hradí?

Je to třeba jízdné, když člověk bydlí daleko a musí do zaměstnání dojíždět, potom i ubytování a stravné, dále pojištění, kdyby udělal nějaké škody na pracovišti. Pracoviště musí být přizpůsobeno zdravotním podmínkám, když třeba musí mít asistenta, pak jsou to různá chráněná pracovní místa, nebo to jsou různá vzdělávací zařízení, občanská sdružení a jiná místa.

Co obsahuje dohoda?

Identifikační údaje účastníka, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo a obsah přípravy k práci, pak doba a místo, způsob zabezpečení a ověření získaných znalostí a dovedností a samozřejmě i ujednání o vypovězení doby, tzn.jaké jsou podmínky, když osoba se zdravotním postižením bude chtít pracovní rehabilitaci ukončit. Dokladem o absolvování je osvědčení, které vydává fyzická nebo právnická osoba, u které byla pracovní rehabilitace vykonávaná.

Úřad práce vykonává a je povinen poskytovat poradenskou službu. To znamená nejen pro lidi, kteří na úřad práce přijdou sami, ale poradci chodí do škol, poskytují informace o možnostech zaměstnávání apod.

Příspěvek na péči je určen osobám starším jednoho roku, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny zvládat základní životní potřeby. Je tam důležité to použití dlouhodobě nepříznivé. Žadatel podá žádost anebo se řízení zařídí z moci úřední. Potom probíhá sociální šetření, kdy jdeme za klientem domů. Nyní se už může sociální šetření provádět v nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Podobně se odesílá žádost na lékařskou posudkovou službu. U příspěvku na péči se posuzují základní životní potřeby, což je mobilita, orientace, jak se ten člověk pohybuje po bytě, jestli se zvládne pohybovat venku, jak se orientuje v čase a prostoru, jestli zvládne komunikaci, stravování, jestli si zvládne nakoupit, uvařit, sám se najíst, obléknout, postarat se o tělesnou hygienu, jestli si dokáže sám dojít na záchod. Dále se posuzuje, jestli si klient zvládne dojít pro léky, vzít si je v danou dobu, co dělá přes den.

Poradenství nejčastěji poskytujeme lidem, kteří u praktického lékaře slyšeli, že existuje nějaký příspěvek na péči, přicházejí pečující osoby a my jim vysvětlujeme, jak probíhá to řízení. Potom při sociálním šetření můžeme třeba doporučit nějaké pomůcky. Vysvětlujeme jim, jak postupovat při správním řízení, odkazujeme na další instituce, třeba na městskou část anebo pečovatelskou službu. Také informujeme o státní sociální podpoře.

Bc. Lenka Nováková

Bc. Lenka Nováková

Původním povoláním zootechnička, má velmi kladný vztah ke zvířatům, což je vidět i v její výtvarné tvorbě. Postupně během života prošla řadou zaměstnání. Aktuálně pracuje pro Dobré místo, o.s. }

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |