Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., regionální pobočka v Kladně

12. 12. 2017

Obecně prospěšná společnost „Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje“ (dále jen CZPS SK) - regionální pobočka v Kladně je poskytovatelem terénních a ambulantních sociálních služeb s více než dvacetiletou působností v tomto oboru.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., regionální pobočka v Kladně

V roce 2017 poskytl odborný sociální poradce organizace několik stovek setkání klientům v rámci odborného sociálního poradenství. Poradenství probíhalo v rámci osobního setkávání ambulantně a ve zvláštních případech také terénně, dále telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Hlavními tématy byly otázky v rámci Zákona o sociálních službách, poskytování a zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb v regionu města Kladna, problematika vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, poradenství ke kompenzačním pomůckám, pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky a další. Poradna Centra se nachází v bezbariérovém bytovém komplexu Meta, kde je jediným poskytovatelem odborného sociálního poradenství.

Druhou sociální službou poskytovanou CZPS SK je osobní asistence. Jde o terénní sociální službu pomáhající v domácím prostředí osobám se zdravotním postižením od 3 let až do dospělosti a seniorům. Tuto službu nabízí CZPS SK svým zájemcům již od roku 2003 a zájem o ni každoročně stoupá. V roce 2017 bylo klienty osobní asistence CZPS SK celkem 55 osob. Oproti roku 2017 se navýšila průměrná četnost služeb u jednotlivých klientů. Délka služeb se pohybovala mezi jednou až sedmi hodinami. Rozsah služeb byl také navyšován četnými doprovody klientů mimo jejich smluvní časy asistence. Zájem o osobní asistenci stále narůstá a to především v cílové skupině osob v seniorském věku. Osobní asistence zajišťuje podporu a pomoc svým klientům při zvládání úkonů zabezpečujících jejich základní životní potřeby. To znamená, že napomáhá především při zabezpečování péče o vlastní osobu, o hygienu, pomáhá při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti a při dalších úkonech.

CZPS SK provozuje rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejíž nabídku využilo v letošním roce několik desítek osob. V roce 2017 byla nabídka půjčovny navýšena o několik nových pomůcek, jako jsou mechanické vozíky, toaletní židle a další.

Provoz služeb zajišťuje celkem 11 kvalifikovaných zaměstnanců, z toho 9 pracovníků v přímé péči.

Činnost a služby CZPS SK byly v roce 2017 zabezpečeny díky finančním dotacím těchto institucí

Krajský úřad Středočeského kraje,

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kladno, se kterým spolupracujeme v rámci vytváření veřejně prospěšných pracovních míst,

Statutární město Kladno

Ministerstvo zdravotnictví ČR – projekt „Půjčovna kompenzačních pomůcek“

Sponzorský dar na částečné krytí mzdových prostředků na jednoho osobního asistenta poskytla firma Subterra a.s. zastoupená panem ing. Jiřím Tesařem a panem ing. Pavlem Zykánem.

Sponzorský dar na částečné krytí nákladů osobní asistence na dopravu ke klientům mimo město Kladno poskytlo Město Libušín zastoupené starostou panem ing. Vladimírem Eichlerem.

Dále poskytl sponzorský dar na provoz Centra pan RNDr. Miloš Mrkvička.

Bez podpory těchto institucí, společností a osob by nebylo možné, nabídnout sociální služby v dostatečné kvantitě a pokrýt tak stále vzrůstající zájem občanů města Kladna a jeho regionu. Jejich pomoci znevýhodněným skupinám osob si velmi vážíme a děkujeme jim proto za podporu našich služeb a za spolupráci při zabezpečování životních potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů.

Martina Hrubá Dis -ředitelka regionální pobočky CZPS SK v Kladně -

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2019 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |