Sociální reforma na úkor zdravotně postižených? - LideMeziLidmi.cz | Zdravotně sociální portál
Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Sociální reforma na úkor zdravotně postižených?

Podle ministerstva měla změna zákona přinést efektivnější, adresnější a účelnější výplatu dávek. Rodiny pečující o zdravotně postižené dítě přicházejí ve skutečnosti každý měsíc o tísíce korun.

Sociální reforma na úkor zdravotně postižených?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v letošním roce sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv omezení pomoci lidem se zdravotním postižením a ušetření peněz. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR však tvrdí, že reforma finanční situaci zdravotně postižených ve skutečnosti zhoršuje. Nejvíc se to projevuje u rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Kvůli velkému snížení příjmů se ocitají v kritické situaci.


Došlo ke snížení dávek

Ministr Jaromír Drábek obhajuje nově stanovené sociální dávky tím, že byly důsledně diskutovány mimo jiné i s Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP). „Výsledkem těchto jednání je stav, kdy jsou dávky vypláceny efektivněji, adresněji a účelněji. Dále bych chtěl dodat, že objem alokovaných veřejných prostředků, konkrétně pro zdravotně postižené, se nesnížil, ba naopak došlo k mírnému zvýšení,“ napsal J. Drábek v odpovědi na stížnost jednomu rodiči zdravotně postiženého dítěte.

Zástupci NRZP sice s ministerstvem o sociální reformě opakovaně jednali, ale brání se závěrům, které z toho ministerstvo vyvozuje. Předseda NRZP Václav Krása pouze připouští, že s ministerstvem uzavřeli jakousi kompromisní dohodu (byli k ní dotlačeni). „Není však pravda, že jsme někdy uváděli, že tato dohoda přispívá k efektivnějšímu, adresnějšímu a účelnějšímu vyplácení sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením. Také jsme nikdy neřekli a nepotvrdili, že by došlo k mírnému zvýšení či nesnížení podpory osob se zdravotním postižením v souvislosti s přijetím nových zákonů. Ba naopak došlo k výraznému snížení dávek u některých skupin se zdravotním postižením,“ uvádí V. Krása.

Co říká na reformu ombudsaman

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský uvádí, že zákony tzv. Sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Podle něj až praxe následujících měsíců ukáže, do jaké míry se zákony přijaté v rámci sociální reformy projeví negativně na životní úrovni občanů.

Jak ministerstvo informuje

„Od ledna 2012 dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro osoby od 1 do 18 let ve II. stupni závislosti z 5 000 Kč na 6 000 Kč. Děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči,“ uvádí ministerstvo práce na svých internetových stránkách v části speciálně věnované informování občanů o sociální reformě.

Inzerované zvýšení příspěvku na péči pro děti ve II. stupni závislosti o tisíc korun ovšem zdaleka nevyrovná celkové snížení příjmů, které se skrývá za „jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči.“ Pobírání rodičovského příspěvku a současně příspěvku na péči bylo od začátku letošního roku zrušeno. Rodiny se musí obejít bez jednoho nebo druhého příspěvku. Jejich souběh není možný. Navíc byla zrušena další dávka – sociální příplatek pro rodiny s nejnižšími příjmy.

Pomoc v nouzi nefunguje

Podle nové úpravy mohou příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodiny. Zvýšení příspěvku na péči však nevyrovná pokles příjmů způsobený redukcí dřívějších dávek. Navíc přiznání příspěvku je možné až po posouzení výše příjmů v předchozím čtvrtletí. Podle představitelů NRZP přiznávání zvýšeného příspěvku na péči v praxi nefunguje – úřady práce odmítají vůbec tyto žádosti přijímat nebo je zamítají s tím, že ve čtvrtém čtvrtletí 2011 byl příjem rodin ještě dostatečný. Obdobně nefunguje přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze.

Změny v systému dávek

Od 1. ledna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 366/2011 Sb., kterým se změnil zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách a zákon o státní sociální podpoře. Tímto zákonem došlo ke zrušení souběhu výplaty rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 7 let věku. Současně byl zrušen sociální příplatek pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením, jejichž společný příjem nedosahoval dvojnásobku životního minima. Tím došlo k velmi významnému snížení příjmů těchto rodin a k ohrožení jejich schopnosti zajistit potřebnou péči. NRZP ČR vyhodnotila tuto situaci jako mimořádně kritickou.

Hlavní příčinou problému je prudký pokles příjmu způsobený:

a) omezením nároku na rodičovský příspěvek ze 7 maximálně na 4 roky a současným stanovením maximální výše vyplacené částky na 220 000 Kč celkem. Ve finančním vyjádření to znamená ztrátu 418 400 Kč v období do 7 let,

b) zrušením sociálního příplatku, jehož výše činila v závislosti na věku dítěte a výši příjmů od 3000 Kč do cca 5 200 Kč na jedno dítě. S ohledem na konstrukci příplatku je nejtěžší dopad u rodin s nejnižšími příjmy,

c) zrušením možnosti souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u rodin s dětmi do 7 let pak přináší další ztrátu ve výši 3 800 Kč.

Zdroj:Národní rada zdravotně postižených


Josef Gabriel

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |