Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Charta o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře

Chartu o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře přijala Rada ministrů CEMT (Evropské konference ministrů dopravy) v průběhu dvoudenního jednání ve Varšavě, které se uskutečnilo 19. a 20. května 1999.

Charta o přístupu k dopravním službám a k dopravní infrastruktuře

1. Počet zdravotně postižených osob roste
Zdravotně postižené osoby představují nezanedbatelnou a navíc rostoucí část evropské populace. V průběhu následujících padesáti let počet seniorů poroste. V roce 2020 bude dvojnásob více osob starších 65 let než v roce 1960.

2. Každý má právo být soběstačný
Politickým cílem je vytvořit takovou Evropu, kde by všichni občané, každého věku a ať už se zdravotním postižením nebo bez něj byli schopni žít soběstačně. Z tohoto důvodu nesmí veřejné budovy, dopravní síť a infrastruktura představovat žádnou nepřekonatelnou překážku.

3. Nové infrastruktury musí brát v úvahu potřeby zdravotně postižených osob
V Evropě se staví nová četná dopravní zařízení a ostatní infrastruktury, které mohou mít dlouhou dobu životnosti a zůstanou v provozu ještě velkou část příštího milénia. Je tedy třeba, aby tato zařízení odpovídala i potřebám zdravotně postižených osob. V konečném důsledku tato zlepšení přístupnosti k dopravní síti zvyšují celkovou kvalitu dopravního systému a obvykle z nich mají zisk také ostatní cestující.

4. Přístupnost k dopravní síti je věcí veřejné správy
Veřejné autority musí dohlédnout na to, aby přijaté normy přístupnosti byly co nejpřísněji respektovány.

5. Principy přístupnosti musí být respektovány
Všechny projekty musí respektovat následující základní principy:
a) Každý projekt, který má být financován z veřejných prostředků (na národní nebo mezinárodní úrovni) musí z důvodu využití tohoto financování počítat s úplnou a kompletní přístupností, a to podle přijatých norem a podle stadia koncepce a stavby.
b) Od prvního stadia a během celého procesu svého vytváření musí být koncepce sledována experty na přístupnost ve spolupráci se zdravotně postiženými osobami. Národní vlády budou navrhovat a získávat zdroje pro znalecké posudky. Nedisponují-li národní vlády těmito zdroji, Evropská unie nebo CEMT se budou snažit situaci spoluřešit.
c) Požadavek přístupnosti musí obsahovat minimálně:
- Úplný přístup pro vozíčkáře (včetně těch, kteří používají normalizované vozíky ISO), a to i na toaletu, pokud je pro ni místo.
- Pomocné vybavení pro osoby se sníženou pohyblivostí (omezenou možností uchopení a rozpažení) nebo rovnováhou – madla, protiskluzové plochy, rukojeti.
- Pomocná vybavení pro nevidomé a slabozraké – kontrastní barvy, zřetelná signalizace, přizpůsobené osvětlení, neodrazové plochy a pokud je to možné, také zvuková a vizuální zařízení, dotykové výstrahy a orientační systémy.
- Pomocná vybavení pro neslyšící a nedoslýchavé – je-li to možné, kromě zvukových zařízení jsou to ještě zařízení vizuální, indukční smyčky a zřetelná signalizace.

6. Veřejné financování s výhradou
Projekty musí být sledovány, aby bylo jisté, že odpovídají podmínkám přístupnosti. Veřejný rozpočet musí být přizpůsoben tak, aby stavba mohla zahrnovat nové poznatky a aby tak mohlo dojít ke zlepšení přístupnosti každé nové nebo rekonstruované veřejné stavby.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |