Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

26. 3. 2019

Realizátorem projektu na podporu Reformy psychiatrické péče je Ministerstvo zdravotnictví ČR v termínu duben 2018 – květen 2021. Jeho cílem je pilotní ověření služeb multidisciplinárních týmů pro oblast pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, ochranné léčby v mimonemocničním prostředí a ambulancí s rozšířenou péčí.

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

V první fázi projektu budou vypracovány standardy pro pilotní provoz nových služeb v uvedených agendách. Experti, zodpovědní za tvorbu standardů během září a října navštíví vybrané evropské země, kde se formou krátkých stáží seznámí s příklady inovativních přístupů k potřebám osob s duševním onemocněním. Během první fáze projektu bude dále zpracována Analýza zahraničních metodických materiálů pro práci forenzních multidisciplinárních týmů a Analýza tuzemských dobrých praxí v oblasti multidisciplinární práce s adiktologickými pacienty.

Na jaře příštího roku budou na základě nastavených indikátorů formou výběrového řízení vybrána pilotní pracoviště pro jednotlivé tematické oblasti. Svůj provoz zahájí 5 ambulancí s rozšířenou péčí. Vedle psychiatra bude tým tvořen rovněž psychiatrickou sestrou, psychologem a sociálním pracovníkem. Vznikne metodika pro spolupráci rozšířených ambulancí a sítě praktických lékařů.

V síti služeb začnou dále působit 3 multidisciplinární týmy pro děti s duševním onemocněním, 3 týmy pro seniory s duševním onemocněním, 3 týmy pro osoby závislé na návykových látkách a 2 forenzní týmy. Týmy budou pracovat po dobu 18 měsíců. Průběžně bude monitorován dopad multidisciplinární péče na kvalitu života pacientů. Po ukončení provozu proběhne evalvuace pilotu, případná dílčí úprava standardů a návrh udržitelného zakotvení nových služeb do zdravotně-sociální sítě.

Klíčové principy práce multidisciplinárních týmů: Zajištění péče pro definovanou cílovou skupinu na určitém spádovém území v přirozeném prostředí pacienta i ve vlastních prostorách pracoviště multidisciplinárního týmu. Zapojení duševně nemocných a jejich rodinných příslušníků do léčebného procesu. Přemostění mezi primární péčí (včetně ambulantní psychiatrické péče) a lůžkovou péčí (akutní i specializovanou), přispění tak ke snižování počtu hospitalizací a ke zkracování jejich délky. Spolupráce v rámci svěřeného území s dalšími potřebnými subjekty v zajištění komplexní a včasné péče, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení pacientů.

zpravodaj reformy

- kry -

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2019 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |