Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., regionální pobočka v Kladně děkuje za pomoc

13. 12. 2016

Činnost a služby Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje (CZPS SK) byly v roce 2016 zabezpečeny díky finančním dotacím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce v Kladně, Statutárního města Kladna a Ministerstva zdravotnictví ČR. Bez podpory těchto institucí by nebylo možné nabídnout sociální služby v dostatečné kvantitě a pokrýt tak stále vzrůstající zájem občanů města Kladna a jeho regionu. Jejich pomoci znevýhodněným skupinám osob si velmi vážíme a děkujeme jim proto za podporu našich služeb a za spolupráci při zabezpečování životních potřeb osob se zdravotním postižením a seniorů.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., regionální pobočka v Kladně děkuje za pomoc

Obecně prospěšná společnost „Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje“ - regionální pobočka v Kladně je poskytovatelem terénních a ambulantních sociálních služeb s více než dvacetiletou působností v tomto oboru.

V roce 2016 poskytl odborný sociální poradce organizace několik stovek setkání klientům v rámci odborného sociálního poradenství. Poradenství probíhalo v rámci osobního setkávání ambulantně a ve zvláštních případech také terénně, dále telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Hlavními tématy byly otázky v rámci Zákona o sociálních službách, poskytování a zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb v regionu města Kladna, problematika vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, poradenství ke kompenzačním pomůckám, pomoc při uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky a další.

Druhou sociální službou poskytovanou CZPS SK je osobní asistence. Jde o terénní sociální službu pomáhající osobám se zdravotním postižením od 3 let až do dospělosti a seniorům v jejich domácím prostředí. Tuto službu nabízí CZPS SK svým zájemcům již od roku 2003 a zájem o ni každoročně stoupá. V roce 2016 bylo klienty osobní asistence CZPS SK celkem 58 osob. Z toho bylo 13 nových klientů, zájem o osobní asistenci stále narůstá a to především v cílové skupině osob v seniorském věku. Osobní asistence zajišťuje podporu a pomoc svým klientům při zvládání úkonů zabezpečujících jejich základní životní potřeby. To znamená, že napomáhá především při zabezpečování péče o vlastní osobu, o hygienu, pomáhá při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti a dalších úkonech.

CZPS SK provozuje rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek, jejíž nabídku využilo v letošním roce opětovně několik desítek osob. Provoz služeb zajišťuje celkem 11 kvalifikovaných zaměstnanců, z toho 9 pracovníků v přímé péči.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |