Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.
Středisko Teiresiás se představuje

Středisko Teiresiás se představuje

11. 9. 2018

Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity v Brně. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem. Na pátek 14., září připravilo středisko Den otevřených dveří ve svých prostorách (Brno, Komenského nám. 2, 1. nadzemní podlaží – navigace bude na místě).

celý článek
Iskérka a Týdny pro duševní zdraví

Iskérka a Týdny pro duševní zdraví

11. 9. 2018

Iskérka o.p.s. z Rožnova pod Radhoštěm zve na již 12. ročník Týdnů pro duševní zdraví. Od 11.září je v podkroví Městské knihovny otevřena výstava Romana Rosa „Můžeš číst i v barvách“. Ve čtvrtek 13.září v 17 hod. se koná přednáška s besedou – s misionářkou Janou Ungerovou je možné se zamyslet nad vlastními „brouky v hlavě“, kteří nás okrádají o život.

celý článek
Týdny pro duševní zdraví mají nové logo

Týdny pro duševní zdraví mají nové logo

28. 8. 2018

Od 10. září do 10. října 2018 budou opět po celé republice probíhat osvětové, kulturní a informační akce na podporu duševního zdraví v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví (TDZ).

celý článek
Vše o sociálním bydlení

Vše o sociálním bydlení

7. 8. 2018

Informace přehledně na jednom místě poskytují nové webové stránky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

celý článek
Průzkum uživatelské zkušenosti

Průzkum uživatelské zkušenosti

24. 7. 2018

Společnost ADUCID vyvíjí aplikaci, díky které se nemusíte vždy znovu přihlašovat nebo registrovat, když chcete na internetu vyřídit úřední věci, internet banking nebo třeba nákup v eshopu.

Jednoduše si aplikaci stáhnete do svého chytrého zařízení a po aktivaci ji můžete okamžitě začít využívat pro přihlašování do svých online účtů nebo pro registraci k novým online službám. Navíc se již nemusíte obávat o bezpečnost svých online účtů, či zneužití vašich osobních údajů.

Takové řešení musí být snadno použitelné, spolehlivé, a musí ho být schopen využívat každý, od zdravých po znevýhodněné občany všech věkových kategorií.

celý článek
Psychiatrické sestry a reforma psychiatrické péče

Psychiatrické sestry a reforma psychiatrické péče

24. 7. 2018

Pro zajištění péče o stále se rozrůstající skupinu lidí s duševním onemocním je jedním z klíčových faktorů počet a kvalifikace odborníků. V zemích s vyspělejšími systémy péče o duševní zdraví je psychiatrická specializace podmínkou pro práci v psychiatrických službách. V ČR odhadujeme, že je v praxi zhruba 40% psychiatrických sester z celkového počtu sester pracujících v oblasti péče o duševní zdraví. Nezájem o studium ze strany sester a neochota zaměstnavatelů finančně podporovat studium jsou hlavní faktory ovlivňující aktuální nedostatek psychiatrických sester v systému péče.

celý článek
Mým velkým přáním je, aby i mí následovníci pokračovali v reformě psychiatrické péče

Mým velkým přáním je, aby i mí následovníci pokračovali v reformě psychiatrické péče

24. 7. 2018

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem najdete na:

celý článek
Cena za publicistické práce

Cena za publicistické práce

17. 7. 2018

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje soutěž o nejlepší publicistické práce, které nejlépe popularizují oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňují postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba. Díla lze přihlásit do 30.9.2018.

celý článek
Navzdory bariérám

Navzdory bariérám

17. 7. 2018

Soutěž o nejlepší fotografie, které zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské, vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.

celý článek
Setkání specialistů reformy

Setkání specialistů reformy

10. 7. 2018

Na konci června se setkali všichni regionální specialisté reformy psychiatrické péče. Během dne byly představeny jednotlivé projekty, jejich gestoři a klíčové aktivity.Regionální týmy budou fungovat na bázi multidisciplinární spolupráce –tzn. sociální i zdravotní specialisté budou spolu s uživateli péče navrhovat, implementovat a optimalizovat reformní procesy v rámci svých krajů.

celý článek
Zaměstnavatel na chráněném trhu práce

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce

4. 7. 2018

Od 1. července platí právní úprava, která uznává zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Za ty jsou považovány ty firmy, kterým Úřad práce České republiky (ÚP ČR) od 1. 1. 2018 poskytoval příspěvek podle § 78 zákona o zaměstnanosti, ve znění účinném do 31. 12. 2017, a zároveň splňují zákonem stanovené podmínky. Chtějí-li tito zaměstnavatelé žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s ÚP ČR uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“ (dohoda o uznání).

celý článek
Od července funguje prvních pět Center duševního zdraví

Od července funguje prvních pět Center duševního zdraví

4. 7. 2018

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče. Hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti. Plánovaná síť má mít 30 CDZ po celé České republice.

celý článek
Lavička duševního zdraví

Lavička duševního zdraví

4. 7. 2018

Byla představena na konci června na historicky prvním Dnu zdraví MZ v Zítkových sadech na nábřeží Vltavy.

celý článek
Socioskupina v Rychnově nad Kněžnou

Socioskupina v Rychnově nad Kněžnou

19. 6. 2018

Spolek Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou je nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem. Pečuje o klienty ambulantním a terénním způsobem již devátým rokem. Primárně jde o péči individuální, avšak v posledních letech se osvědčily i aktivity skupinové. Aktuálně mají klienti možnost docházet do tak zvané Socioskupiny.

celý článek
Práce pro hendikepovaného dobrovolníka

Práce pro hendikepovaného dobrovolníka

19. 6. 2018

Nevládní nezisková organizace INEX hledá mladého člověka s fyzickým postižením na půlroční dobrovolnický projekt v Rakousku. Bude pracovat v partnerské organizaci Grenzenlos ve Vídni, která do svého desetičlenného týmu hledá dobrovolníka. Jeho náplní bude podpora projektů a aktivit organizace, účast na organizaci vzdělávacích a dobrovolnických projektů, komunikace s dobrovolníky a partnerskými organizacemi, podpora inkluzivního přístupu a dobrovolníků s a bez postižení, spolupráce s další organizací ve Vídni, rozvoj vlastního projektu.

celý článek
Zaměstnavatel bez bariér 2018

Zaměstnavatel bez bariér 2018

19. 6. 2018

Ocenění Zaměstnavatel bez bariér uděluje Konto Bariéry ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů ve třech kategoriích - Nezisková organizace, Malá společnost a Korporace. Do třináctého ročníku se přihlásilo celkem 21 komerčních společností, sociálních firem a neziskových organizací.

celý článek
Sociální rehabilitace Na Jihu

Sociální rehabilitace Na Jihu

12. 6. 2018

Obecně prospěšná společnost Spirála, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, otevřela 12. června nové pracoviště Sociální rehabilitace Na Jihu v Ostravě Zábřehu. „Spirála pomáhá lidem s duševním onemocněním například v tom, aby se naučili soběstačnosti a komunikaci. Nejvíce přitom uživatelům prospívají rozmanité aktivity. Jejich cílem je, aby se cítili užiteční a dokázali se uplatnit v životě, i když mají výrazně ztíženou situaci,” vysvětluje zástupkyně ředitelky společnosti Spirála Eva Krestová.

celý článek
Zdarma procestovat v létě Evropu

Zdarma procestovat v létě Evropu

12. 6. 2018

V červnu 2018 Evropská komise vybere nejméně 15 000 osmnáctiletých nadšenců, které obdaruje časovou jízdenkou, s níž mohou brázdit celou Evropou. Na Česko připadne 310 jízdenek. Hlásit se mohou i mladí lidé se zvláštními potřebami – například osoby se sníženou pohyblivostí nebo se zrakovým postižením, které dostanou dodatečnou podporu. Přihlásit se mohou všichni mladí lidé, kterým bude 18 let dne 1. července 2018.

celý článek
Hradní slavnosti

Hradní slavnosti

21. 5. 2018

Domov na hradě Rychmburk zve na tradiční Hradní slavnosti, které se budou konat 30. června od 13 hodin. Celoroční pobytové zařízení pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním vstoupilo do projektu Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Během slavností bude možné dozvědět se o projektu více a zároveň se s životem klientů v domově.

celý článek
Portál pacientských organizací

Portál pacientských organizací

15. 5. 2018

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští Ministerstvo zdravotnictví. Součástí portálu je mj. databáze pacientských organizací, která poslouží pacientům a jejich blízkým či pečujícím osobám. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do tvorby zdravotnických politik. Pacientská rada jako poradní orgán ministra zdravotnictví byla jmenována na podzim minulého roku. Rada se doposud zapojila do 11 připomínkových řízení. Zřídila čtyři pracovní skupiny, kde pacienti hledají shodu v oblastech jako je zdravotně-sociální pomezí nebo duševní zdraví.

celý článek
Život za zdí

Život za zdí

2. 5. 2018

Ve středu 18. dubna byl v Praze oficiálně představen 30dílný dokumentární cyklus Život za zdí. Je primárně určen lidem s neléčenou depresí a úzkostí, ale i těm, kdo se již léčí, ale setkávají se kvůli své nemoci s nepochopením a předsudky. Jeho spoluautorem je český publicista a moderátor Jeroným Janíček, který sám léta trpí úzkostmi.

celý článek
Portál pro nevidomé putuje do knihoven

Portál pro nevidomé putuje do knihoven

25. 4. 2018

Knihovny plní osvětovou funkci, jsou informačním střediskem pro všechny skupiny občanů bez ohledu na zdravotní stav. Aby pomohly nevidomým a slabozrakým učinit první krok na cestě do online prostoru, školí nadační fond FriendlyVox od dubna desítky knihovníků na systém, který pomáhá nevidomým snadno využívat internet.

celý článek
Evropské hry handicapované mládeže

Evropské hry handicapované mládeže

24. 4. 2018

Evropské hry handicapované mládeže Emil Open se uskuteční od 6. do 10. června 2018 v Brně, Mladí sportovci z celé Evropy budou soutěžit v šesti sportech: v atletice, plavání, boccie, bocce, stolním tenise a golfu. Kromě toho budou připraveny i další ukázkové sporty, jako například basketbal, rugby, florbal na vozíku nebo paravoltiž.

celý článek
Festival Na hlavu

Festival Na hlavu

24. 4. 2018

2. ročník Filmového festivalu o duševním zdraví a mysli se bude konat 27. až 29. dubna v Městské knihovně v Praze (Mariánské náměstí 1). Prostřednictvím filmů doplněných přednáškami odborníků, semináři a dalším doprovodným programem přibližuje oblast psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Jedním z jeho témat je i výzkum stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejího snižování.

celý článek
Ocenění kladenských dárců krve

Ocenění kladenských dárců krve

19. 4. 2018

Ve středu 4.dubna 2018 byli na kladenském Magistrátu slavnostně oceněni dárci krve za čtyřicet bezplatných odběrů. V úvodu zazpívala a zahrála skupina ze střediska volného času Labyrint – kytaristky Mirka Hubáčová, paní Minaříková, Alenka Pluhařová pod vedením Romana Kračka. Na akci byli přítomni i zástupci zdravotních pojišťoven, kteří měli pro oceněné připraveny dárky.

celý článek
Rovný s rovným

Rovný s rovným

11. 4. 2018

V knihkupectvích, u internetových prodejců, především na www.srdcerváči.cz se objevila nová kniha Jana Žáčka Rovný s rovným. Vznikla podle vyprávění Lenky Kohoutové - ředitelky Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická

celý článek
Alexandr Zvonek zvítězil podruhé v literární soutěži Internet a můj handicap

Alexandr Zvonek zvítězil podruhé v literární soutěži Internet a můj handicap

10. 4. 2018

Neslyšící Alexandr Zvonek se stal historicky prvním autorem, který v literární soutěži Internet a můj handicap zvítězil dvakrát. Výsledky již 14. ročníku této soutěže určené autorům se zdravotním postižením byly vyhlášeny 7. dubna 2018. Na druhém místě skončil vozíčkář Ivan Jergl a třetí místo získala nevidomá Klára Maršálková, shodou okolností všichni tři z Brna. Úkolem soutěžících bylo literární formou přiblížit nejlépe na vlastním příběhu, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. Do soutěže došlo 34 příspěvků, které přestože popisovaly rozmanité osudy, měly jedno společné – jejich autoři se i s těžkými ranami osudu dokázali vypořádat s optimistickým vyústěním. A mnozí na internetu nejvíce oceňovali možnost najít skupinu lidí se stejným postižením, kteří jim dokázali ve chvílích nejhlubší deprese poradit, sdílet svoje zkušenosti.

celý článek
Změny v Domově na hradě Rychmburk

Změny v Domově na hradě Rychmburk

10. 4. 2018

V březnu tohoto roku byl zahájen projekt Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk, který finančně podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost. Je to jedno z prvních zařízení v České republice procházející transformací pobytové služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Cílem procesu změn je, aby péče o klienty probíhala v běžných životních podmínkách. Aby lidé s duševním onemocněním měli šanci žít v běžných domácnostech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

celý článek
Slyší z poloviny, tiskne na 100 procent

Slyší z poloviny, tiskne na 100 procent

10. 4. 2018

Sociální podnik Citygraph vznikl jako dvouletý projekt organizace Tichý svět, o. p.s. a jejími hlavními aktéry jsou mladí lidé se sluchovým postižením. Cílem bylo vytvořit nový sociální podnik s pracovním uplatněním pro osoby se zdravotním postižením v oblasti grafiky a polygrafické výroby. Projekt s názvem Neslyším, přesto pracuji byl financovaný z prostředků Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Doba realizace byla od 1.7.2016 do 30.6.2018.

celý článek
Konference INSPO 2018

Konference INSPO 2018

3. 4. 2018

Na konferenci INSPO, která se koná 7. dubna v Kongresovém centru Praha, budou jako každoročně představeny nejnovější pomůcky, aplikace a programy usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Letošní 18. ročník však bude výrazněji zaměřen na řešení posilující zejména větší nezávislost lidí se zrakovým postižením. A zaslouží se o to významně i zahraniční přednášející z Izraele, Slovenska a Španělska.

celý článek
starší články

Novinky

Zajímavé akce a projekty firem a sdružení, upoutávky na nové produkty či služby pro zdravotně postižené.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |