Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Děkuji Pane můj

Děkuji Pane můj
Bůh žehná pokorným
stvrdil smlouvu navěky
láskou, jež vykoupila svět,
by nemalomyslněl.
V něm naplněn je vesmír
a vše, v čem šeptá
jeho soucitný hlas.
Nalezli jsme útočiště
v Kristu Pánu, radujme se
v čisté naději,
milované sestry a bratři !
Bohu našemu v Trojici jedinému
patří úcta a chvála
za vše, co vykonal
ve svém jednorozeném Synu
milovaném Ježíši Kristu.
V chrám nebeský
doléhá světlo Kristovy slávy,
jehož odleskem jsou všichni,
kdo ho vzívají
se srdcem zapáleným
jako pochodeň ve tmě hořící.

Děkuji, Pane můj, žes daroval
sám sebe z lásky
všem svatým,
jež se zkroušeností upřímnou
obraceli se k tobě
v horlivé touze
nasadit své životy
tam, kde bližní je v nebezpečí.
Kriste milovaný,
jsem již připraven
žít pro ty, kdo potřebují
oporu a štít laskavé dlaně
v jejich stesku a slzách,
v nichž přítomna je tvá láska.

Adam Sobotka

narozen v dubnu 1980 v Praze

Adam Sobotka je hippie tělem i duší. Je výborný ročník 1980, beran. Je vizionář, laskavé dítě květin, muž založením romantik. Miluje festival Woodstock a vtěluje se do jeho hrdinů. Jeho klíčovými slovy jsou všeobjímající láska, zajímá ho underground a mír. Neostýchá se rozmlouvat s každým, kdo to potřebuje. Nemá rád jediné: když do něj někdo rýpe. Po večerní rozmluvě a čtení nových básní, které zde představujeme, nám nechal ke zveřejnění žebříček svých nejoblíbenějších rockových kapel:
1. Grateful Dead 2. Jefferson Airplane 3. Crosby, Stills, Nash & Young 4. Big Brothers & the Holding Company 5. Creedence Clearwater Revival 6. Doors 7. King Crimson 8. Iron Butterfly 9. Rolling Stones 10. MountainAdam sám sebe charakterizuje následujícími slovy: "Člověk je původem tvor nezkažený, plný lásky a tou si přeje žít - ba pro lásku i vzhledem k omylu pyšných - kdysi před dějinami lidstva zemřít - bez ohledu na formu, opětování stejnou mírou a temperament. Chybné je zaměnit lásku, jíž je klidná a sebepřesahující zamilovanost se sebestředným uspokojováním sexuálních, emocionálních a ambičních tužeb. Kdo hledá čistou lásku, učí se milovat celý život, až nelezne kohosi (zejména manželsky spříznéného), v němž na základě vzájemně sdílené touhy žít pro toho druhého se rozpouští jeho sebeprosazování, ctižádostivost, sebejistota i sebezkoumání - nalezne v něm jeho a tím je milovaný (či milovaná) - ono původní Já - tedy ono Ty."

Dílna

Literární tvůrčí dílna pro všechny, kdo vědí, co je život. Píšete básničky, povídky, fejetony? Vedete si deník nebo se pokoušíte o román? Máte ambici vyjádřit literární formou svůj názor na svět? Naše literární tvůrčí dílna je vám k dispozici.
Napište nám na e-mailovou adresu dilna@lidemezilidmi.cz, co od své účasti v tvůrčí dílně očekáváte, abychom se mohli dohodnout na způsobu spolupráce.
Prezentujte své práce

Doporučit dál:

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |