Dílna - autor - LideMeziLidmi.cz | Zdravotně sociální portál
Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Adam Sobotka

narozen v dubnu 1980 v Praze

Adam Sobotka je hippie tělem i duší. Je výborný ročník 1980, beran. Je vizionář, laskavé dítě květin, muž založením romantik. Miluje festival Woodstock a vtěluje se do jeho hrdinů. Jeho klíčovými slovy jsou všeobjímající láska, zajímá ho underground a mír. Neostýchá se rozmlouvat s každým, kdo to potřebuje. Nemá rád jediné: když do něj někdo rýpe. Po večerní rozmluvě a čtení nových básní, které zde představujeme, nám nechal ke zveřejnění žebříček svých nejoblíbenějších rockových kapel:
1. Grateful Dead 2. Jefferson Airplane 3. Crosby, Stills, Nash & Young 4. Big Brothers & the Holding Company 5. Creedence Clearwater Revival 6. Doors 7. King Crimson 8. Iron Butterfly 9. Rolling Stones 10. Mountain



Adam sám sebe charakterizuje následujícími slovy: "Člověk je původem tvor nezkažený, plný lásky a tou si přeje žít - ba pro lásku i vzhledem k omylu pyšných - kdysi před dějinami lidstva zemřít - bez ohledu na formu, opětování stejnou mírou a temperament. Chybné je zaměnit lásku, jíž je klidná a sebepřesahující zamilovanost se sebestředným uspokojováním sexuálních, emocionálních a ambičních tužeb. Kdo hledá čistou lásku, učí se milovat celý život, až nelezne kohosi (zejména manželsky spříznéného), v němž na základě vzájemně sdílené touhy žít pro toho druhého se rozpouští jeho sebeprosazování, ctižádostivost, sebejistota i sebezkoumání - nalezne v něm jeho a tím je milovaný (či milovaná) - ono původní Já - tedy ono Ty."

Blažený výkvět ráje

Blažený výkvět ráje
Nádherná panna větrem zmítaná
kráčí vzhůru nebesy,
by vichry zemí světa zahnala –
loučí se s přítomnými časy
v ranním úsvitu.

Prosím vzdejte chvály
těm, kdo se obětavě ženou
pro vaše sýpky zázemí,
zpívejte píseň něžnou
pro úsměv jarního slunce
co volá z východu
a žehnat bude západu
plné lásky, plné něhy.
celý článek

Příchozí mír

Příchozí mír
Procházíme velkolepou krajinou
za ostrovem bytostí co tančí
beze slov s jiskrou očí,
vzpomínky nás vedou
noční hlídkou až za ránem.
Můžem dát signál lidem
co okolo míjejí naše tanečky
vláčné jako jarní snění,
za ruce – kolečko – kružnice.
celý článek

Píseň pro zklamaná srdce

Píseň pro zklamaná srdce
K oblakům stoupáš v oponu záře
a voláš světlo věčné –
světlo, co láskou velebně sálá
ke končinám lidstva
v holubích peřejích se ukryje
pak náhle vzplane
a usneš nahá v prosbách
o smíření lidí s lidmi,
andělů s anděly…
celý článek

Děkování

Děkování
Pevně v Tebe doufám,
hluboké naděje v Tebe skládám,
věrně v srdci lásku Tvou chovám.
Dej mi sílu, dej mi víru
žít a dávat světlo,
bez Tebe pouhý vánek jsem.
celý článek

Požehnaný dar nad dary

Požehnaný dar nad dary
Až tvář ženy mé bude zesinalá
a to více bude zářit jají krása –
zatím dlužím svůj dík,
že náruč živou její
opět mohu obejmout a hřát.
Oči jí toužebně vzhlížejí
budoucnosti zářivé vstříc –
neb už nejsme jen žena a muž.
Oči jí radostně září
tím citem dokonale nezištným,
tím citem, jakým žena
matkou přírodou je vyvolena.
celý článek

Vzkříšenému pánu

Vzkříšenému pánu
Uvězněn v tomto těle
žalostně volám k tobě,
volám a ptám se tě:
Co po mně žádáš, Pane ?

Srdce ve mně sténá
nářkem věrného služebníka,
jenž raději chce zemřít
než těžce zhřešit.
celý článek

Děkuji Pane můj

Děkuji Pane můj
Bůh žehná pokorným
stvrdil smlouvu navěky
láskou, jež vykoupila svět,
by nemalomyslněl.
V něm naplněn je vesmír
a vše, v čem šeptá
jeho soucitný hlas.
Nalezli jsme útočiště
v Kristu Pánu, radujme se
v čisté naději,
milované sestry a bratři !
celý článek

Sváteční píseň

Sváteční píseň
Srdcem proběhlo znaménko
paprsku slunečního –
kraje prostoupené tichem
v náruč tvou Silvie
padají pozvolna
můžeš žít a být stále
veselá – tichá – šťastná…
celý článek

Úsvit

Úsvit
Všemu, co žije, vkládám
do srdcí světlo co dává
volnost a štěstí,
stírá slzy
a uzdravuje trýzněné…

Hledím kupředu tajemství
všeho stvoření – oči plačící
budou zářit
neposkvrněnou moudrostí
a jednou provždy zapečetí
hrozby ničivých zvěstí
v úsvitu záře,
jež patří všem odpradávna
a dávají polibek
ženám co dlí teskně v zákoutí
šera a temna.
celý článek

Štěstí mezi všemi

Štěstí mezi všemi
Nač odcházet spěšně
do tmavé ložnice bez srdce –
nač ztrácet neposkvrněnou
náruč všeobjímajícího soucitu
vylidněním zemí,
těch drahocenných míst
k žití mezi všemi druhy…
nač přehlédnout duhu mámení –
dětem je z obzoru skrýt…
celý článek
1,2,3,4starší články>

Dílna

Literární tvůrčí dílna pro všechny, kdo vědí, co je život. Píšete básničky, povídky, fejetony? Vedete si deník nebo se pokoušíte o román? Máte ambici vyjádřit literární formou svůj názor na svět? Naše literární tvůrčí dílna je vám k dispozici.
Napište nám na e-mailovou adresu dilna@lidemezilidmi.cz, co od své účasti v tvůrčí dílně očekáváte, abychom se mohli dohodnout na způsobu spolupráce.
Prezentujte své práce

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |