Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Jak jsem napsal svůj historický román ,,Útěk“

1. 7. 2019

Je tomu právě 25 let. Bylo mi třicet a já v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích čekal na přiznání plného invalidního důchodu. A čekal jsem v drsném prostředí uzavřeného oddělení, bez možnosti samostatných vycházek i jakýchkoli propustek domů. Trvalo to takhle celých třičtvrtě roku, než jsem byl konečně propuštěn. Přitom jsem neměl žádnou soudem nařízenou ochrannou léčbu a v léčebně jsem byl oficiálně dobrovolně. Propustit mě ale nechtěli a to ani na revers. Bylo to tehdy pro mě hodně drsné. Kdybych měl něco podobného podstoupit dnes, vůbec nevím jestli bych to vydržel. Tenkrát jsemvydržel. Co mi v těch nekonečných měsících čekání na svobodu nejvíce pomohlo bylo psaní. Tenkrát jsem si ovšem ještě nepřivydělával externím psaním do novin a neměl za sebou jediný zveřejněný článek. Dnes jich mám tisíce. Psal jsem tenkrát prakticky každý den téměř od rána do večera. Ne ovšem nějaké novinové články, ale pustil jsem se do historického románu z doby těsně předhusitské, přesněji z doby vlády českého krále Václava IV z 90. let 14. století. Znalci české historie by věděli, že v této době byl král zajat vysokou českou šlechtou a vláčen jako vězen po českých hradech. Mimojiné byl vězněn i na Křivoklátě. K napsání tohoto románu mě inspiroval historický nedokončený román mého nejoblíbenějšího spisovatele Karla Hynka Máchy s názvem ,,Kat", konkrétně jeho jediná dokončená část ,,Křivoklad"/romantické označení hradu Křivoklátu/.

Mácha v tomto románu líčí věznění krále a jeho dramatický útěk z Křivoklátu/ve skutečnosti k tomuto útěku nedošlo/. Já jeho román četl hned několikrát, včetně dalších tří nedokončených částí, které mají názvy podle českých hradů -Karlův Tejn/Karlštejn/, Valdek a Vyšehrad a doslova jsem mu propadl. Máchu jsem vyloženě kopíroval, ovšem spíše stylistikou jazyka s četnými přechodníky a nikoli samotným příběhem. Můj příběh je zcela jiný a mnou vymyšlený, ikdyž se také točí okolo králova útěku z Křivoklátu. Proto jsem také svůj pokus o historický román nazval ,,Útěk". Pro mě ovšem neznamenal jen útěk krále ze zajetí, ale i můj útěk z drsného ,,věznění" v beřkovické léčebně i útěk z neradostné skutečnosti do světa vysněných ideálů. V mém románu neutíká z Křivoklátu samotný král, jako u Máchy, ale jeho oddaný a k smrti věrný rytíř Lumír Sokol z Jinčova-hlavní hrdina mého příběhu jedna z mála mnou ryze vymyšlených postav mého ,,Útěku". V mém románu totiž vystupují i postavy historicky skutečné, kterýmijsou vedle krále například šlechtici Zikmund Huller, Čúch ze Zásady, Jíra z Roztok, nebo Jiroš z Hradiště. Hlavnímu hrdinovi mého románu Lumíru Sokolovi z Jinčova se za až extrémně dramatických okolností podaří uprchnout z Křivoklátu až do Prahy, odkud přivádí pomoc a král Václav je nakonec osvobozen. Na útěku se Lumír, opět za extrémně dramatických okolností setkává s ideálem ženy pannou Radmilou, žijící ve velké bídě se svým otcem v křivoklátském podhradí. Oba mladí lidé se do sebe okamžitě zamilují takříkajíc až za hrob. Ramila i její otec pomohou Lumírovi v pokračování jeho útěku, který se nakonec zdaří. Když se Lumír vrací z Prahy na Křivoklát s pomocí králi, vrací se i pro svou životní lásku Radmilu. Nachází ji i jejího otce však zavražděnou královými odpůrci. Dramatickým koncem je Lumír zdrcen, ale nakonec nekončí jako poražený.

Nachází po všech těch dramatických událostech nový smysl svého života. Vždy a všude pomáhat všem bědným, ponižovaným i utlačovaným, bez ohledu na vlastní štěstí. Příběh ryze romantický je psaný i zcela netypickým romantickým jazykem s množstvím dnes již nepoužívaných přechodníků typu ,,neštastnát lásko srdce mého".

Již jen z těchto důvodů by neměl vůbec šanci k vydání. Já se ho také ani nepokoušel nikde nabízet. V rukopisu ho mám doma ale dodnes a vždy, když jsem psychicky na dně, se k němu vracím a čtu si. A vzpomenu si vždy za jakých okolností jsem ho napsal. A to mi dává sílu pouštět se znovu a znovu do třeba předem prohraného a beznadějného boje se životem.

Luboš Hora-Kladno
Luboš Hora

Luboš Hora

Poslední články autora

Má zranění ze sportu 1169x, 21.7.2016
Moje typy psychoterapie 1552x, 21.7.2016
Seriál o fobiích I 1100x, 7.3.2017
Nejsem somaticky nemocný 1045x, 9.3.2017
Seriál o fobiích III. 986x, 21.3.2017
V Peer Klubu je mi dobře 1003x, 19.4.2017
Jarní příroda je Chrám 856x, 19.4.2017
Tolstoj nebo Gorkij? 988x, 19.4.2017
Kouření z jiného pohledu 917x, 11.7.2017
Musím vydržet 878x, 11.7.2017
Nedostatek pohybu je hrob 774x, 27.7.2017
Mám strach o maminku 781x, 27.7.2017
Můj názor na bezdomovce 1035x, 2.8.2017
Z deprese do deprese 835x, 2.8.2017
Zubní protézy 1503x, 2.8.2017
Znovu naražená žebra 1818x, 5.9.2017
Můj názor na alkoholiky 1496x, 1.11.2017
Nevzdávej se 677x, 1.11.2017
Gaučáci 656x, 8.12.2017
Bolesti a tíseň na prsou 4445x, 4.1.2018
Bolesti dolních končetin 12886x, 4.1.2018
Silvestr v Sadské 520x, 4.1.2018
Horečka a její příčiny 2198x, 14.2.2018
Nestydatě drahé knihy 477x, 14.2.2018
Nadměrná chuť k jídlu 733x, 14.2.2018
Chrapot, nebo ztráta hlasu 1306x, 5.3.2018
Dezorientace a zmatenost 2744x, 5.3.2018
Bolesti v zátylku 16207x, 5.3.2018
Bolesti v zádech 468x, 5.3.2018
Bolesti v ramenou 430x, 5.3.2018
Bolesti v krku 400x, 5.3.2018
Josef Bedrna 456x, 5.3.2018
Jsem věřící, ale... 486x, 2.4.2018
Kulhání 473x, 2.4.2018
Mdloby, nebo bezvědomí 492x, 2.4.2018
Nemám rád úředníky 384x, 2.4.2018
Ponížení a uražení 565x, 2.4.2018
Jsem epileptik nebo ne? 489x, 27.5.2018
Na zahradu jsem teď sám 306x, 27.5.2018
ŽÍZEN, SILNÁ 349x, 27.5.2018
Zácpa 409x, 27.5.2018
Výchovný význam her 335x, 19.6.2018
Jsem věřící marxista 395x, 19.6.2018
Budeš mi chybět Andreji 353x, 20.7.2018
Proč nemám rád motoristy 306x, 20.7.2018
Odkojen Foglarem 262x, 20.7.2018
Boj se zahradou skončil 258x, 14.8.2018
Je sebevražda řešením? 274x, 14.8.2018
Jsem známý bordelář 227x, 18.8.2018
Velké rozdíly ve mzdách 186x, 30.9.2018
Seriál o romantismu-1.díl 208x, 1.12.2018
Jak jsem trávil vánoce 164x, 2.1.2019
Seriál o romantismu 3 157x, 1.2.2019
Pokora, nebo vzdor? 67x, 1.4.2019
Seriál o romantismu 4 75x, 1.4.2019
Studenti včera a dnes 51x, 3.5.2019
Turistika a tutistika 45x, 3.5.2019
Proč vlastně běhám? 46x, 1.6.2019
Seriál o romantismu 5 28x, 1.6.2019
Vyhlazení Lidic 42x, 1.6.2019
Mé postřehy ze Sadské 37x, 1.7.2019
Seriál o romantismu 7 24x, 1.7.2019

    Přidat komentář...

    Naši partneři:

    HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

    Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2019 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |