Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Když se člověk zamiluje a opravdu zešílí

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vznikají zákony o dlouhodobé péči a koordinované rehabilitaci, které by mohly přiblížit péči o dlouhodobě nemocné občany standardům Evropské unie.
Když se člověk zamiluje a opravdu zešílí „Prvního ledna 2013 bychom chtěli mít zákon o dlouhodobé péči, zákon o koordinované rehabilitaci a vůči těmto dvěma zákonům nově upravený zákon o sociálních službách. Současně by měl existovat i zákon o zdravotních službách,“ říká za ministerstvo práce náměstek pro rodinou a sociální politiku Ing. David Kafka. Změny od příštího roku Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) startuje reformu sociálního systému. V první fázi plánuje sjednocení výplaty sociálních dávek a připravuje další legislativní změny v oblasti zabezpečení zdravotně postižených lidí a osob v hmotné nouzi, v oblasti práce a zaměstnanosti a v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek ohlásil v první třetině ledna zahájení reformních kroků, jejichž cílem je zjednodušení, zlevnění a zefektivnění sociálního systému. Má být například zaveden jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, počet dávek například pro zdravotně postižené má být výrazně zredukován, protože dojde k jejich agregaci do větších celků. Jediným výplatním místem se pravděpodobně stanou úřady práce.Většina ohlášených změn by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2012

Lucie Munclingerová

Rodačka z Brna. Již od dětství jí baví různé rukodělné práce. Největší zálibou Lucie je výtvarná činnost, ve které neustále nalézá nové techniky a různé přístupy.

Nejvice se věnuje perokresbě a grafice. Techniku rytin se naučila v oboru šperkař - rytec - zlatník. Vypomáhá ve sdružení Anabell jako ilustrátorka a malířka. Ve sdružení o.s.KOLUMBUS vypomáhá klientům najít a rozvíjet jejich tvůrčí talent.

Art Brut pohledy

Výtvarným projevům lidí s psychickým onemocněním věnují pozornost různí specialisté – teoretici umění, galeristé, psychiatři a psychologové, publicisté i další (školení) umělci. Také mnozí autoři děl zařazovaných k art brut o své tvorbě přemýšlejí a skrze ni hledají cestu k sobě i k okolnímu světu. V podrubrice Pohledy najdete rozhovory s autory publikovaných obrazů a kreseb i zamyšlení nad art brut od dalších lidí, kteří k tomuto druhu umění mají co říct.

Doporučit dál:

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |